وب سایت یکی از گروهای خبری حقوق بشر به دست یک گروه اسلامی هک شده است

October 14, 2011

 این وب سایت به آدرس 
   http://www.iranhrnews.com/
  توسط یک گروه اسلامی هک شده است


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: