پیشنهاد برای تغییر لوگوی بالاترین برای اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه

September 3, 2011

به دلیل اهمیت بالاترین در سایتهای اجتماعی و با توجه به اعتراض مردمی به سیاست های دولت که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه گردیده است و برای حمایت از مردم خوب وشریف  آذربایجان ، پیشنهاد میشود برای  حتی چند روز لوگوی بالاترین به شکلی تغییر کند که همگان بدانند که ما پشتیبان هم هستیم .

این دولت سعی دارد که تمامی چیزهایی که به سنت و فرهنگ ما بر میگردد و مورد علاقه مردم در بخشهای مختلف در ایران  هست را نابود کند.

بارها از خودم سوال کردم واقعا اینها ایرانی هستند؟ چرا به قول فرخزاد اینها ایرانیت را مقابل اسلامیت میبینند و برای دومی اولی را دارند نابود میکنند؟

باد راهی اندیشید حتی به قول دوستی :گلین گداخ اغلیاخ … اوروم گولون دولدوراخ بیایید بریم گریه کنیم … دریاچه ارومیه را پر کنیم.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: