مجید مختاری ، برادر شهید مختاری:وقتی خانواده من خبر درخواست خاتمی برای بخشش رهبری را شنیدند خیلی ناراحت شدند.

July 3, 2011

جهت یاد آوری کسانی که بوی کباب انتخابات را استشمام کرده اند لازم  است که مصاحبه کامل مجید مختاری را
را بارها و بارها ببینند .
به ویژه آنجایی که مجید می گوید :محمد میگفت وقتی رای دزیده میشود  دیگر اصلاحات فایده ای ندارد..

مصاحبه مربوط به چند هفته پیش است ، مجید در بخشی از صحبتهاش میگه وقتی خانواده من خبر درخواست خاتمی 

برای بخشش رهبری را شنیدند خیلی ناراحت شدند.


مصاحبه کامل این برادر داغ دیده را برای کسانی که عادت دارند برای بالارفتن و رسیدن به قدرت از جنازه شهدا استفاده کنند توصیه میکنم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: