قابل توجه هموطنان در اصفهان – تظاهرات برای جریان دوباره زاینده رود با شعار سکوت

July 1, 2011

قابل توجه جوانان و مردم باصفای اصفهان  – در فیس بوک صفحه زاینده رود  برنامه تظاهراتی را تدارک داده اند در جهت درخواست برقرار جریان رودخانه زاینده رود – در این صفحه نوشته شده است که:

هیچ شعاری در کار نیست…
لطفا دوستان خود را از این تظاهرات بی خبر نگزارید.

وعده ما سه شنبه 14 تیر وسط زاینده رود کنار سی و سه پل
به امید دیدار

صفحه مذکور را اینجا ملاحظه کنید

تظاهرات برای جریان دوباره زاینده رود با شعار سکوت

**********************************
صفحه رودخانه زاینده رود در فیس بوک

**********************************
قوانین این صفحه را میتوانید در این اینجا ملاحظه کنید


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: