میر حسین چه جوابی خواهد داشت اگر ! …

June 5, 2011

باز خردادشد و یاد روزهای خوب خرداد و انتخابات

باز خرداد و یاد خون و آتش

باز هم خرداد و حماسه ملت ایران

و باز هم خرداد و یاد کسانی که خونشان بی گناه ریخته شد

ولی با گذر از این خردادها یادمان نرود موسوی و کروبی به خاطر حق من و تو و حفاظت از رای من و تو

به همراه خانواده، در بند هستند ، آنها میتوانستند مانند محسن رضایی به خاطر ولایت فقیه از حق مردم چشم بپوشند

ولی از آنجایی که شرف دارند  و رای مردم را به مانند ناموس خود پاس داشتند به حبس رفته اند و چشم به پشتیبانی ما دارند

با خودم بارها فکر کرده ام که اگر نگهبانان و بازجویان از وی سوال کنند کجایند کسانی که میلیونی به شما رای دادند

میر حسین ما چه خواهد گفت ؟

امیدوارم به این مطلب فکر نکند که این ملت لیاقت رهبرانی که پشت مردم میایستد را ، ندارند

امیدوارم که اگر هم اینگونه فکر کرد ، ما مردم کاری کنیم که میر حسین مان بدونه که ما لیاقت کسی مانند وی را داریم که

 در مقابل دشمنان مردم ایستاد  و در مقابل دشمنان مردم سر خم نکرد

یادمون باشه که این رژیم هاله صحابی را در روز روشن ، ناجوانمردانه کشت ، ترس این را دارم که با سکوت ما بلایی سر میرحسین بیاد و بعد با یک داستان سازی به بهانه سکته قلبی و یا هر چیز دیگه،  فاصله ابدی بین ما و میر حسین ایجاد کنند.

نگذاریم که از این دیر تر شود که فرصتها یکی پس از دیگری در حال از دست رفتن است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: