جناب جبهه مشارکت اسلامی، لطفا شما هم مثل آقای خامنه ای خفه شید . ممنون

February 12, 2011

داشتم فکر میکردم که چقدر ما ایرانیها مردم بزرگی هستیم که همکار انگلیسی من در سر کار اخبار ایران را دنبال میکنه و از من در مورد 25 بهمن سوال میکنه که میگه که دوشنبه در ایران روز بزرگی است و شاید شما هم مثل مصر پیروز شوید

در این فکر خوب و تعریف این ماجرا به یک دوست خوب بودم که صفحه بی بی سی را باز کردم و دیدم که بیانیه جبهه مشارکت را انتشار داده است

برام سوالی مطرح است که تا چه اندازه باید ما از دست دشمنان مردم عذاب بکشیم و چقدر باید از دست این سوپاپ های اطمینان رژیم ضربه بخوریم؟

هر موقع که بوی الرحمن رژیم میاد اول جنتی و خامنه ای تهدید میکنند و بعدش دارو دسته خاتمی و مهاجرانی و رفسنجانی با دست پس میزنند و پا پیش میکشند!!

اینکه اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه خاتمی و دارو دسته وی باید برن همون کشوری پناهنده شن که خامنه ای پناهنده شده است شکی نیست و باید از برقراری رژیم  و فقط تغییر قدرت  حمایت کند

البته شما جناب خاتمی (برادر رئیس جمهور قبلی  وسو پاپ اطمینان رژیم برای 8 سال ) باید از رژیم دفاع کنید که با نوه بنیان گذارش ازدواج کرده اید که بزرگترین دیکتاتور  اسلامی 100 سال اخیر بوده است و همانطور که اسم حزب تان معلوم است مشارکت دارید در ایران اسلامی  !!!

ولی همانطور که اینها حق دارند که هر چه خواستند بگویند من هم چون وقتمان تا 25 بهمن کم است خیلی مختصر میگم که جناب محمد رضا خاتمی و بقیه اعضای احزاب در پیتی مثل جبهه مشارکت ، لطفا به جای مردم تصمیم نگیرید و از جانب جنبش سبز بیانیه صادر نکنید: ( جبهه مشارکت: جنبش سبز به دنبال سقوط نظام نیست )  و لطفا در این ایام که فقط مربوط به مردم ایران است و چاپلوسانی مثل شما که مدام برای کسب قدرت از دل صاف مردم ایران سو استفاده کرده اید و در محترمانه شکل فقط باید بگم لطفا شما هم مثل خامنه ای خفه شید فعلا .

ممنون

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: