بالایار جان از شباهتهای بالاترین با آزادگی گفتید ، ولی ازتفاوتها چیزی نگفتید!

January 16, 2011

همه ما در روز اول که وارد آزادگی شدیم یهو به خودمون گفتیم این که بالاترین است فقط لوگوی آن عوض شده ، خود من هم از اولین کسانی بودم که گفتم برنامه و زیر ساخت دقیقا خود بالاترین است ولی

در این چند روز وقتی دیدم که بالاترین و بالایار به جلیز و ولیز افتادن و واکنش کسانی که به دروغ خود را سبز می نامیدند و فکر میکردند که بالاترین را تسخیر کرده اند را خواندم فهمیدم که آزادگی از لحاظ فنی هم اگر خود بالاترین باشد ولی یک چیز را دارد که بالاترین ندارد و آن آزادی است که مخالفانی مثل بالایار و … به آن اشاره نکرده اند.

لذتی که کار در آزادگی دارد را هیچ وقت در بالاترین حس نکردم و این نه به خاطر شکل سایت و یا اسم دومین آن است بلکه به خاطر آزادی فعالیت در آن است.


طرح از ندا ایرانی

منبع : کارتون ازل

دوستانی که در بالاترین دم از  شعور و برتری بالاترین میزنند و با اسمهایی که سبز را یدک میکشید و یا عکس موسوی را در پروفایل خود داشتند و در خوشبینانه ترین از گماشدگان جمهوری اسلامی چون کدیور و مهاجرانی دفاع میکردند باید بهشون تبریک گفت که در عرض این یک سال تونستند بالاترین را به تسخیر در بیارند ولی ضربه ای که از باز شدن سایتهایی مثل آزادگی خوردند بدجوری جلوی اربابنشان خوارشان کرد. جای تاسف است که دشمنان مردم ایران نمیخواهند مردم ایران در هیج جای دنیا آزادی داشته باشند و به هر نوع و شکلی که شده میخواهند قلمها را بشکنند  و صدا ها را خفه کنند.

به هر دلیل و انگیزه ای که آزادگی فعال است قدرش را بدانید و به حرمت اسمش نگذاریم اینجا هم خراب شود

 

.بد نیست چند از کامنتهای یکی از دوستان بالاترین را بخوانید تا ببینید که از چه جهنمی فرار کرده ایم

سايتهايي مثله ريشه ها و آزادگي را ايجاد کردند که فقط فحش نامه اي عليه بالاترين است و همين کار آنها در ستي کار مديريت بالاترين را نشان داد

به نظر من اون سايت ها حتي ارزش اين رو ندارند که مطرح بشن در بالاترين . شک نکنيد چند روز بگذره حسابي به جون هم مي افتن

این کامنتها یعنی که آزادگی به هدف زده پس پشتش را خالی نکنیم و آزادگی را برای آزادی آن دوست بداریم.

ندا ایرانی

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: