میر حسین عزیز ، شما ناچارید حقایق را به مردم بگویید

July 26, 2010

سخنان امروز شما را خواندم و بسیار لذت بردم از شهامت دوباره شما در بیان بعضی از حقایق در مورد این حکومت مستبد

نکات مثبت صحبتهای شما در مورد استبداد زمان شاه و تشابه سازی این دولت با سرنوشت آن حکومت بسیار فکورانه است .بسیار شجاعانه انتقاد کردید از باورهای خرافی در کنار عقاید ظهور امام زمان از جمله :تحلیلهای خرافی حضور آمریکا به عنوان مقابله با امام زمان و از همه مهمتر منتقدانه گفتید :در جامعه مهدوی دزدان بزرگ را رها نمی کنند تا دستهای دزدان خرده پا را قطع کنند وممنون از افشاگریهایی که در مورد برخی مسائل پیرامون جنگ کردید.

ولی چند سوال از رئیس جمهور واقعی مردم ایران دارم

شما گفته اید اگر مجبور شوم حقایق را میگویم و بخشی از آن را هم گفتید و خیلی از مطالب را هم نگفتید.

آیا وقت آن نرسیده که الان که زمزمه جنگ و حمله به وطنمان از هر جایی به گوش میرسد هر آنچه میدانید به مردم بگویید؟ اصلا فرض کنیم که شما مجبور نیستید که افشا گری کنید، آیا شما درمقابل مردم مسئول نیستید که آنچه بر مردم در این 30 سال گذشته را افشا کنید ؟ اصلا اون ناچاری و اجباری که شما را وادار میکند به مانند امروز افشا گری کنید چه چیزی است که ما این فشار و اجبار را بر شما بیشتر کنیم تا بیشتر لب به سخن بگشایید.

باور کنید مردم تشنه حقایق هستند ، مردمی که میدانند عمق حماقتهای این دولت دیکتاتوری را و مردمی که به خاطر باورهای مذهبی و کمی خرافی هر آنچه این دولت دیکتاتوری در صدای و سیما به خورد مردم میدهند را باور دارند

از شما میخواهم کسی را تهدید برای افشاگری نکنید و هر آنچه میدانید برای همه بگویید

کسی که به افشاگری شما احتیاج دارد مردم هستند نه کسانی که شما تهدیدشان میکنید

باور کنید وقت تنگ است و شاید بازگو کردن حقایق در آینده هیچ سودی که نداشته باشد هیچ، بر خود شما هم خرده بگیریم برای تاخیر در افشای آنچه بر مردم در جنگ و این 30 سال گذشت

Advertisements

3 Responses to “میر حسین عزیز ، شما ناچارید حقایق را به مردم بگویید”

  1. bahman said

    Sorry he is from same stuff of rest of Akhondha.

  2. رضا ایرانی said

    آری، موافق هستم. میرحسین عزیز لطفا بگو هر آن چه که باید گفته می شدو نشد. اکنون فرصتی غنیمت است و شاید فردا با شروع جنگ – که خواسته ی جنایتکاران و خونخواران سوار بر گرده ی مردم به جهت سرپوش نهادن بر جنایات یک ساله ی اخیر و همچنین بهانه ای دیگر برای سرکوب بیشتر مردم می باشد – دیر باشد! بگو عزیز ایرانیان!

  3. sbah said

    آقای موسوی، اینها که گفتید، همگی عذر بدتر از گناه است. چطور زمانیکه جنابعالی نخست وزیر بودید، یعنی بقول خودتان در “دوران طلایی [!!!؟؟؟] امام خمینی” این جماعت با استفاده از رانت دولتی از یکطرف و ایجاد بازار آزاد از طرف دیگر توانستند با چاپیدن مردم ثروتهای هنگفت به جیب بزنند. شما با ۶ سال استمرار جنگ ضد ملی بر خلاف منافع ملت ایران، امکان ثروت اندوزی این جماعت را فراهم نمودید. فکر میکنید این اطلاع رسانی قطره چکانی، انهم در چهار چوب جنگ جناحی و جهت تهدید و تصفیه حساب با رقیب، ذره ای شما را تبرئه خواهد کرد؟ شما همچنان شریک جرم در غارت ایران و ایرانی هستید. چرا در دورانی که مسئول بودید قدمی در جلوگیری از این سوء استفاده ها بر نداشتید؟ چرا افشا گری ها را ان موقع نکردید؟ آیا مردم نامحرم بودند؟ خیلی زحمت کشیدید که پس از اینهمه مدت زبان مبارکتان باز شده و از رانت خواری ها و فسادی که در دوران مسولیت خودتان در کشور وجود داشته، پرده برمیدارید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: