سید علی بیچاره، رسول بی رساله ، ولایت وقیحت، حساب کتاب نداره

July 20, 2010

خامنه‌ای اطاعت از ولی‌فقیه را واجب اعلام کرد

حاج علی خواب دیدی خیر باشه

ما مدتهاست که دیگه شما را به خاطر جنایاتی که کردی دیگه جز آدمهای زنده به حسابت نمی آوریم

به تعریف دیگر ، شما مدتهاست برای مردم ایران مرده اید

یادته حاجی ، بعد از انتخابات اومدی حکم کشتار را در نماز جمعه دادی ؟ همون روز مردم شمار را دفن کردند و دیگه چیزی به نام خامنه ای وجود ندارد

در مورد ولایت فقیه هم فکر کنم اگر شما ندونی مجتبی جونت بهتر از همه میدونه که مردم در روز عاشورا نسخه آخر  ولایت  بی حساب کتاب شما را پیچیدند و فریاد زدند

مرگ بر اصل ولایت فقیه

صحبتهای شما را که امروز خوندم فهمیدم که بوی الرحمن را خود شما هم حس کرده اید

خلاصه علی  جان اینقدر فشار به سلول های فسفریت نیار چون مردم هستند که در نهایت انتخاب میکنند

سید علی بیچاره، رسول بی رساله ، ولایت وقیحت، حساب کتاب نداره

مرجع عکس سایت گفتنیها

Advertisements

One Response to “سید علی بیچاره، رسول بی رساله ، ولایت وقیحت، حساب کتاب نداره”

  1. مزدک said

    با درود
    در فقه شیعه دادن فتوایی مانند این مختص ایات اعظمی مراجع تقلید مانند شادروان منتظری و مراجعی چون صانعی ، بیات زنجانی، موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، دستغیب …. میباشد و در ثانی انهاهم بایستی اکثرا موتفق القول باشند.
    مزدک

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: