میر حسین ، اول بشی ، آخر بشی ، دوست داریم

April 13, 2010

داشتم لینکهای بالاترین و موضوعات داغ را مرور می کردم و دیدم که دوستان سبز با چه حرارتی در حال تشویق بقیه در رای دادن به موسوی  در راي گيري مجله تايم هستند.

زیاد اهل نوشتن نیستم ولی چند نکته:

در سایتهای حامی دولت بی مسئولیت  احمد نژاد در مورد بحث انتخاب آقای موسوی دیده شده که با لحن تمسخر آمیز به مقایسه آقای موسوی و سایر کاندید های  در مجله تايم میپردازند که البته از این دولت و حامیانش چیزی بیشتر از این توقع نمیرود.

با توجه به اینکه ممکن است آقای موسوی مقام اول را با توجه به رقابت شدید در بالای جدول  بدست نیاورد می خواهم به دوستانم یادآور شم که در این صورت آن را به دید شکست تلقی نکنند ، مهم این است که میر حسین موسوی و شجاعت و صداقت وی در دل ما جای دارد و به قول دوستی که سری در فوتبال دارد این شعار را از وی  وام می گیرم می گویم

میر حسین اول بشی ، آخر بشی ، دوست داریم

ندا

Advertisements

3 Responses to “میر حسین ، اول بشی ، آخر بشی ، دوست داریم”

 1. سامان said

  به سبک فیلم اخراجی ها و با خوشحالی از این که میر حسین و ما طرفدارهاش از کشتی نظام اخراج شده ایم
  می گوییم ای ول ای ول ایول موسوی یله ای ول

 2. مزدک said

  درود بر شما و تبریک بر همگی مردم ایران و پاسخی به کوردلان ”
  در فاجعه کودتای انتخابات 88 همین دولتهای جهانی که این 5 نفر اول نیز از انجا می ایند رییس دولت کودتاچیان را برسمیت شناختند واین حق بود ولی اگر من به اندازه زندانیان سیاسی دربند در ایران که نتوانستند در این همه پرسی شرکت کنند رای دادم نا حق است؟” مردم گرامی : 76 میلیون نفر را فیلتر کرده اند. یعنی در خانه حبس کرده اند که سر صندوقهای رای نروند. وجدان خود را شاهد بگیرید اگر انها ازاد بود نمی گویم 15 میلیون نفر، نمی گویم 10 میلیون نفر ولی میتوانم قسم بخورم که حد اقل یک میلیون نفر دیگر به میر حسین رای می دادند؟ واقعا ما ملتی هستیم که که میخواهیم همیشه حقمان را پایمال کنند و بعد از ان عزاداری ان لذت میبریم. از عزاداری امام حسین لذت میبرم و اگر ایشان پیروز میشد اصلا تاریخش را نیز یادمان نبود. از به غصالخانه بردن مظلومانه امیر کبیر نوحه میخوانیم و لذت میبریم و اگر ایشان زنده بود مانند هزاران دیگر در تاریخمان به وی بی محلی میکردیم. اشکهای روضه خوانی های روشن اندیشان ما در ظلم کودتا 28 مرداد به دولت ملی دکتر مصدق و فاطمی هنوز برچشمان ما خشک نشده. و یادتان نرود در فاجعه کودتای انتخابات 88 همن دولتهای جهانی که این 5 نفر اول نیز از انجا می ایند رییس کودتاچیان را برسمیت شناختند واین حق بود ولی اگر من به اندازه زندانیان سیاسی دربند که نتوانستند در این همه پرسی شرکت کنند رای دادم نا حق است؟
  اکر معترض هستید پاسخ دهید
  با سپاس پیش به سوی قم بعدی
  مزدک

 3. ی said

  مرگ بر این دولت مردم فریب
  یاحسین میرحسین

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: