یاد هنرمند ارجمند ، جهان عزیز گرامی باد

April 12, 2010

صدای جهان در جهان  ابدی خواهد ماند – روحش شاد و یادش گرامی باید

آهنگ زمستان آخریه – با صدای مرحوم جهان

بیا بشین به پای آخرینم

دیگه جون نیست تو تنم – نیم جونه – آخریه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: